Strategie

Strategie


De opdrachtgevers richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten, het produceren en verhandelen van producten. Daar leggen de huidige ondernemingen hun accenten op.

De logistiek activiteiten worden steeds vaker uit besteed aan professionele ondernemingen. Niet alleen de uitvoering van de logistiek word uitbesteed maar ook de regie hiervan. Logistiek dienstverleners dienen hierop in te spelen en hun organisaties op aan te passen.

Onder de regiefunctie wordt verstaan de coördinatie organisatie, informatiedeling en beheersing van het proces. Opdrachtgevers dienen hiertoe vertrouwen in hun dienstverleners te hebben en gaan hiertoe veelal een partnership aan.

Logo%20Germologistiek