Realisatie

Realisatie


Germo Logistiek wil deze partnership aangaan met haar opdrachtgevers en de regiefunctie op haar nemen. Ontwikkeling, uitvoering en bewaking van de logistieke processen behoren tot onze verantwoordelijkheden. Germo Logistiek speelt hier op in door actief mee te denken in de rol als logistiek dienstverlener. Door de processen vloeiend uit te voeren is Germo Logistiek vloeiend in Logistiek.

Logo%20Germologistiek