MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Germo logistiek BV gevestigd in de duurzame stad Lochem heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op haar agenda staan. Wij combineren hiervoor goed werkgeverschap met technische innovaties. Op deze manier proberen wij een vooraanstaande rol te spelen op de markt van het RMO transport en duurzaam te profileren. Ook onze opdrachtgevers vinden dit erg belangrijk en wij willen als logistiek dienstverlener daar een belangrijke rol in spelen.

Voor Germo Logistiek BV begint het maatschappelijk verantwoord ondernemen met goed werkgeverschap. Door alle medewerkers binnen Germo te betrekken bij de organisatie en te motiveren zijn wij er van overtuigd dat we maatschappelijk verantwoord het maximale uit onze medewerkers halen. Voortdurend zijn wij binnen Germo Logistiek bezig met de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te bevorderen. Een aantal projecten lopen op dit ogenblik binnen Germo Logistiek om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Zo zijn alle medewerkers onlangs opgeroepen voor een “Health Check”. Hierbij wordt de gezondheid van de werknemer afgemeten tegen het landelijk gemiddelde en worden werknemers gemotiveerd om hun gezondheid op een hoger peil te krijgen. Germo Logistiek ondersteunt hen daarbij met als doel uiteindelijk het verzuim te kunnen terugdringen. Ook loopt er een subsidie traject duurzame innovaties waarbij samen met de werknemers wordt gekeken naar de mogelijkheden om de werknemers te betrekken bij het roosteren. Naast het zelf bepalen van de roosters worden meer verantwoordelijkheden bij de werknemers neer gelegd voor de betrokkenheid en het delen van de aanwezige kennis.

Technische innovaties ten behoeve van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn er door Germo Logistiek ook gedaan. Zo hebben wij in 2011 samen met G. Magyar een trailer ontwikkeld die 1500 kg lichter is dan gebruikelijk. Dit hebben we kunnen bereiken door de trailer te voorzien van elektrische/hydraulische besturing van VSE, kleinere banden en aluminium beplating. brandstof.

Ook zijn alle chauffeur getraind voor zuinig en defensief rijden.

Logo%20Germologistiek