Diensten

Diensten


Dagelijks gaan bij Germo Logistiek een 26 tal RMO’s op pad om in opdracht van Friesland Campina bij ruim 1800 veehouders eenmaal per 3 dagen de melk te collecteren. Daarnaast rijden er 4 RMO’s specifiek voor CBM uit Twello. CBM is een coöperatie waarvoor Germo Logistiek bij een 85 tal leden geitenmelk collecteert. Dit proces gaat 365 dagen per jaar, 7 dagen per week, gemiddeld 20 uur per dag door. De medewerkers rijden in 2 ploegendienst op de RMO’s en zijn hiervoor in het bezit van het COKZ certificaat. De RMO’s zijn zodanig geconstrueerd dat manoeuvreren op de boerenerven zo gemakkelijk mogelijk gaat. Om het transport zo efficiënt mogelijk uit te voeren word er veelal gereden met de maximale toegestane grootte van de RMO’s.

Bij Germo Logistiek zijn op dit moment 106 medewerkers werkzaam. Deze medewerkers zijn allen in het bezit van het COKZ certificaat RMO chauffeur monsternemer. Voor aanvang van het laden beoordeelt de chauffeur de melk op geur en kleur en neemt hij een representatief monster van de melk. Dit gebeuren staat onder streng toezicht van het COKZ en de chauffeurs worden jaarlijks bijgeschoold.

Het lossen van de melk gebeurt op verschillende locaties in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Alvorens de chauffeur de melk lost op de locatie test hij de melk eerst op aanwezigheid van bacterie groeiremmende stoffen. Wanneer de melk gelost is, reinigt de chauffeur eenmaal per 24 uur de RMO inwendig.

Dit hele proces wordt bewaakt en geregistreerd door een uitgekiend datasysteem die zorg draagt dat de keten gesloten is van melkkoeltank bij de veehouder tot opslag tank bij de fabriek.

Logo%20Germologistiek